Žiadanka

V prípade záujmu o vyšetrenie počítačovou tomografiou na našom pracovisku prosím vyplňte žiadanku, ktorá je k dispozícii na tejto stránke a je možné ju vyplniť priamo na počítači a vytlačiť.

Pre objednanie pacienta na vyšetrenie postupujte v nasledujúcich krokoch:

- súbor môžete upravovať priamo v prehliadači alebo ho uložiť do vlastného počítača pre úpravu bez potreby pripojenia k Internetu
- súbor uložíte do počítača kliknutím na zvýraznený odkaz pravým tlačítkom myši a výberom položky "Uložiť odkaz..."

2. Vyplňte a vytlačte žiadanku
- TIP: pre jednoduchšie prepínanie medzi poľami formulára použite klávesu TAB, na označenie možnosti krížikom klávesu medzerník
 
Ċ
Peter Somlo,
14. 3. 2010, 7:35
Comments