Pracovisko počítačovej tomografie

tel.: 036/749 45 64

Začiatkom roku 2010 sme v Šahách spustili pracovisko počítačovej tomografie - CT vybavené špičkovým zariadením od spoločnosti Toshiba.

V roku 2014 sme prevádzku modernizovali novým CT prístrojom - Toshiba Aquilion PRIME 80, ktoré patrí k najvyspelejším zariadeniam v rámci Slovenska. Vďaka našim skúseným odborníkom a potrebnému technickému vybaveniu prevádzkujeme 3 roky kardio CT program, ktorý pre veľkú väčšinu prípadov dokáže predísť náročnému katetrizačnému vyšetreniu srdca.
 
 

Ordinačné hodiny

Pohotovostné CT - 24 hodín /nepretržite/


Objednaní pacienti 

Pondelok

                    07:30 – 16:00


Utorok

                    07:30 – 16:00


Streda

                    07:30 – 16:00


Štvrtok

                    07:30 – 16:00


Piatok

                    07:30 – 16:00

                    

 

Lekár:

                    MUDr. Martin Krištof


Rádiológický laborant:

                    Bc. Duba Gabriel

                    Erika Jakabová

                    Zsolt Csáky


Sestra:

                    Monika Urbánová

 

 

Telefonický kontakt:

                    036/749 45 64

                    0911 466 538

 

Adresa:

                    Nemocničná 9, 936 01 Šahy

 

 

 

 
Podstránky (1): Žiadanka
Comments