Ambulancie‎ > ‎

Ambulancia pneumológie a ftizeológie

tel.: 036/756 56 64


Pneumológia a ftizeológia je špecializačný odbor vychádzajúci zo spoločnej základne vnútorného lekárstva. Zaoberá sa komplexnou problematikou tuberkulózy, netuberkulóznych chorôb dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka.

 

 

Ordinačné hodiny

 

Pondelok

                    07:00 – 17:00


Streda 

                    07:00 – 17:00


Štvrtok

                    07:00 – 17:00

                    

 

Lekár:           MUDr. Beata Šomlóová

Sestra:          Agneša Sleziaková

 

 

Telefonický kontakt:           036/756 56 64

 

Adresa:                              Hontianska cesta č. 49, 936 01  Šahy

 

Comments